לא פעם שמענו את הביטוי ״פה זה לא שכונה״, ביטוי שמגלם תפיסה מתנשאת ומוטעית שמבנה את העובדה כי את השכונה וכל מה שנוגע לה צריך להשאיר שם. התפיסה הזו מוחקת ומתעלמת מחוייות החיים שעיצבו אותנו; הקהילתיות, הריחות, הצלילים, הסלנג, משחקי הילדות, השכנים החטטנים ואלו הנחמדים- כל אלה הם תרבות. הגיליון הזה מביא לשכונה את הכבוד הראוי לה. הצטרפו אלינו למסע בשכונות בהםן גדלנו.