מרבית הדברים שנכתבו עלינו, על גופנו, על הדיכוי והמאבק לא נכתב על ידינו, אלא על ידי אנשים אחרים, אנשים שאינם חווים את חוויותינו במרחב. המבט הבוחן אותנו הוא לבן ונתפס כאובייקטיבי\מהימן\אינטלקטואלי ועוד.  עצם זהות הבוחן הפכה את הכתוב לעובדה מוגמרת ואנחנו מתנגדות לתפיסה הזאת שמוטמעת כה עמוק בחברה שאנחנו חיות בה. גוף שחור הוא כתב העת הראשון שהוצאנו לאור כקולקטיב ועוסק בחוויית הגוף השחור ממקור ראשון.