עגלת קניות

Who are we?

קולאקטיבי.ת הינה תנועה תרבותית אשר צמחה מהשטח מתוך הצורך באלטרנטיבה תרבותית ואינטלקטואלית, שבמרכזה עומדים קולותיהםן של א.נשים שחורות כסוכנות שינוי. בתנועה זו אנו שמות לנו למטרה לייצר ולהנגיש ידע אלטרנטיבי מנקודת מבט שחורה הנותנת תוקף לחוויות של שחורים ושחורות ומחברת בין האישי לפוליטי. העקרונות שמנחים אותנו הם חשיבה ביקורתית וקווירית.

הכלים דרכם אנחנו מממשות את החזון שלנו הם תרבות, אמנות והגות. כל הפעילות שלנו מבוססת על העיקרון המארגן של “בשבילנו, בעצמנו”

Lea Haylo

Janet Balay

Tigist Mahari