גזלייטינג (בעברית: עמעום הדעת) פרקטיקה של התעללות רגשית שבה צד א' מנסה לגרום לצד ב' לפקפק בהבנה ותפיסת המציאות שלו. הדבר נעשה באמצעות הכחשה מתמדת של עובדות ואירועים. השפעות: בלבול, חרדה ממושכים ובשלב מאוחר יותר חוסר יכולת לסמוך על הזיכרון ועל העצמי​

יש לזה שם- פינת המילון שלנו